A hidraulikai beszabályozás három alapvetõ feladata:
  • a tervezett térfogatáramnak minden egyes fogyasztónál rendelkezésre kell állnia, mindezt a legkisebb nyomásesés mellett biztosítva,
  • a szabályozó szelepen a nyomáskülönbség csak kismértékben változhat,
  • az egyes alrendszerek térfogatáramainak illeszkedniük kell egymáshoz (hidraulikai interaktivitás, kompatibilitás).
  1. feltétel – A tervezett térfogatáramnak rendelkezésre kell állnia minden fogyasztónál. Az első feltétel megvalósításához hidraulikai beszabályozásra van szükség.

  2. feltétel – A nyomáskülönbség nem változhat jelentősen a szabályozó szelepeken. Ehhez szintén hidraulikai beszabályozásra van szükség. Gyakorlatilag a hidraulikai beszabályozás az egyetlen mód, hogy felismerjük és orvosoljuk a működési problémák valódi okait.

  3. feltétel – A térfogatáramok legyenek kompatibilisek az alrendszerek találkozásánál. Ennek a feltételnek a teljesítéséhez is beszabályozásra van szükség, hogy a rendszerbe beépített teljesítményt eljuttathassuk a fogyasztókhoz. A beszabályozási folyamat lehetővé teszi a hidraulikai hibák lokalizálását és megoldását.